موضوعات
 • اخبار سایت
 • ماهیان گیاهخوار
 • ماهیان گوشتخوار
 • ماهیان همه چیزخوار
 • ماهیان آبشور
 • آموزش های پرورش ماهی
 • تصاویر ماهیان زینتی
 • ماهیان آب شیرین
 • آرشیو
  تبلیغات
  آمار سايت
  کاربران آنلاین: 1
  بازدید امروز: 126
  بازدید دیروز: 217
  بازدید این ماه:2294
  ورودی از گوگل: 53391
  تعداد مطالب: 166
  تعداد دیدگاه ها: 0

  برترين مطالب
  تبلیغات
  مطالب تصادفی
  آخرین مطالب ارسالی
  تبلیغات متنی

  انواع ماهی سیچلاید


  نام فارسی نام عمومی نام علمی
   سیچلاید مالاوی طلایی   Golden Malawi  Aulonocara sp  سیچلاید مالاوی طلایی ( Golden Malawi)
   سیچلاید طاووس OB  OB Peacock  Aulonocara sp  سیچلاید طاووس (OB Peacock)
  سیچلاید اولونوکارای سر سولفوری Sulfurhead Aulonocara Aulonocara maylandi  سیچلاید اولونوکارای سر سولفوری (Sulfurhead Aulonocara)
   سیچلاید جاکوب فِریبِرگی قرمز  Red Jacobfreibergi Aulonocara jacobfreibergi  سیچلاید جاکوب فِریبِرگی قرمز (Red Jacobfreibergi)
   سیچلاید رگال زرد جدید  New Yellow Regal  Aulonocara beanschi  New Yellow Regal
   سیچلاید طاووس پهلو قرمز Red-Sided Peacock  Aulonocara hasbeanschi  سیچلاید طاووس پهلو قرمز (Red-Sided Peacock)
   سیچلاید جاکوب فِریبِرگی زرد  Yellow Jacobfreibergi  Aulonocara beanschi  سیچلاید جاکوب فِریبِرگی زرد (Yellow Jacobfreibergi)
   سیچلاید دهان آتشین  Firemouth Cichlid  Cichlasoma meeki  سیچلاید دهان آتشین (Firemouth Cichlid)
   سیچلاید سِوِرُم  Severum  Cichlasoma severum  سیچلاید سِوِرُم (Severum)
   سیچلاید سالوینی هریکتیس Herichthys Salvinii  Cichlasoma salvinii  سیچلاید سا لوینی هریکتیس (Herichthys Salvinii)
   تگزاس قرمز سوپر Super Red Texas  Cichlasoma carpinte تگزاس قرمز سوپر ( Super Red Texas)
   سیچلاید فِرانتوزا   Frontosa  Cyphotilapia frontoas  سیچلاید فِرانتوزا ( Frontosa)
   سیچلاید کمر مشکی  Black Belt Cichlid  Cichlasoma maculatus  سیچلاید کمر مشکی (Black Belt Cichlid)
   سیچلاید مرواریدی  Pearlscale Cichlid  Cichlasoma carpintae  سیچلاید مرواریدی (Pearlscale Cichlid)
   شیطان قرمز   Red Devil  Cichlasoma critinellum  سیچلاید تری ماکالاتوس طلایی (Golden Trimaculatus)
   سیچلاید تری ماکالاتوس طلایی  Golden Trimaculatus  Cichlasoma trimaculatus  شیطان قرمز ( Red Devil)
   سیچلاید فلاورهورن  Flower Horn  Cichlasoma trimaculatus  سیچلاید فلاورهورن (Flower Horn)
   سیچلاید سه خال Three-Spot Cichlid  Cichlasoma trimaculatus  سیچلاید سه خال (Three-Spot Cichlid)
   سیچلاید تالموس اوراف Uroph thalmus  Cichlasoma urophthalmus  سیچلاید تالموس اوراف (Uroph thalmus)
   سیچلاید ماناگواِنس  Managuense  Cichlasoma managuense  سیچلاید ماناگواِنس (Managuense)

   

   سیچلاید لابیدو فلاویگولیس Flavigulis Labido  Labidochromis flavigulis  سیچلاید لابیدو فلاویگولیس (Flavigulis Labido)
   سیچلاید آلبینو بریچاردی  Brichardi Albino (Lamprologus brichardi (Alb  سیچلاید آلبینو بریچاردی (Brichardi Albino)
   سیچلاید OB فو لِبورنی  Fuelleborni OB  Labeotropheus fuelleborni  سیچلاید OB فو لِبورنی (Fuelleborni OB)
   سیچلاید کارولئوس چشم قرمز  Red Eye Caeruleus  Labidrochromis caerulaus  سیچلاید کارولئوس چشم قرمز (Red Eye Caeruleus)
   سیچلاید کاتالی  Katale  Labeotropheus fuelleborni  سیچلاید کاتالی (Katale)
  سیچلاید کوپر سیسپِز هاپلوکرومیس Haplochromis Compressiceps  Dimidochromis compressiceps  سیچلاید کوپر سیسپِز هاپلوکرومیس ( Haplochromis Compressiceps)
   سیچلاید OB دِمیسدیوکرومیس  Demisdiochromis OB  Dimidiochromis sp  سیچلاید OB دِمیسدیوکرومیس (Demisdiochromis OB)
   سیچلاید فو لِبورنی  Fuelleborni ‘ S Cichlid  Labeotropheus fuelleborni  سیچلاید فو لِبورنی (Fuelleborni Cichlid)
   سیچلاید زرد لامبیدوکرومیس  Lambidrochromis Yellow  Labidrochromis caeruleus  سیچلاید زرد لامبیدوکرومیس (Lambidrochromis Yellow)
   رامیرزی بادکنکی آبی  Blue Ram  Microgeophagus ramirezi  رامیرزی بادکنکی آبی (Blue Ram)
   سیچلاید آبی شرقی  Eastern Blue  Melanochromis easternblue  سیچلاید آبی شرقی (Eastern Blue)
   سیچلاید آلبینو زرد لامبیدوکرومیس  Lambidrochromis Yellow Albino (Labidrochromis caeruleus(Alb  سیچلاید آلبینو زرد لامبیدوکرومیس ( Lambidrochromis Yellow Albino)
   سیچلاید فو لِبورنی آلبینو  Albino Fuelleborni (Labeotropheus fuelleborni(albi  سیچلاید فو لِبورنی آلبینو (Albino Fuelleborni)
   سیچلاید تیلاپیا گوره خری  Zebra Tilapia  Tilapia butlikoferi  سیچلاید تیلاپیا گوره خری (Zebra Tilapia)
   سیچلاید فاسکو هاپلوکرومیس  Haplochromis Fusco  Nimbochromis fuscotaeniatus  سیچلاید فاسکو هاپلوکرومیس (Haplochromis Fusco)
   رامیرزی طلایی  Golden Ramirezi  Microgeophagus ramirezi  رامیرزی طلایی (Golden Ramirezi)
   سیچلاید بدن قرمز   Body Red  Haplochromis nyererei  سیچلاید بدن قرمز ( Body Red)
   سیچلاید کریسونوتوس    Haplochromis Chrysonotus  Haplochromis azureus  سیچلاید کریسونوتوس ( Haplochromis Chrysonotus)
   سیچلایدلیوینگ اِستونی هاپلوکرومیس   Haplochromis Livingstini  Nimbochromis livingstini  سیچلایدلیوینگ اِستونی هاپلوکرومیس ( Haplochromis Livingstini)
   سیچلاید وِنوستوس هاپلوکرومیس   Haplochromis Venustus  Nimbochromis venustus  سیچلاید وِنوستوس هاپلوکرومیس ( Haplochromis Venustus)
   سیچلاید کادانگو قرمز هاپلوکرومیس Haplochromis Red Kadango  Copadichromis kadango  سیچلاید کادانگو قرمز هاپلوکرومیس (Haplochromis Red Kadango)
   سیچلاید جک دِمپسی  Jack Dempsy Chichlasoma octofasciatum  سیچلاید جک دِمپسی (Jack Dempsy)
   سیچلاید اِندامبی سر قرمز  Red Top Ndumbi  Pseudotopheus sp  سیچلاید اِندامبی سر قرمز (Red Top Ndumbi)
   سیچلاید ببری استیونی   Steveni  Tiger  Protomelas   sp  سیچلاید ببری استیونی ( Steveni Tiger)
   سیچلاید صخره تایوانی  Taiwan Reef  Protomelas sp  سیچلاید صخره تایوانی (Taiwan Reef)
   سیچلاید قرمز گوره خری   Zebra Red  Pseudotropheus sp.  سیچلاید قرمز گوره خری (Zebra Red)
   سیچلاید بوآدزولو هاپلوکرومیس  Haplochromis Boadzulu  Protomelas taeniolatus  سیچلاید بوآدزولو هاپلوکرومیس (Haplochromis Boadzulu)
   سیچلاید جانی  Haplochromis Jahni  Pacidochromis electra  سیچلاید جانی (Haplochromis Jahni)
   سیچلاید الورا  Aulora Cichild  Pseudotropheus aulora  سیچلاید الورا (Aulora Cichild)
   سیچلاید آبی گوره خری   Zebra Blue  Pseudotropheus callainos  سیچلاید آبی گوره خری ( Zebra Blue)
   سیچلاید آلبینو پیندانی Pindani Albino  Pheudotropheus socolofi  سیچلاید آلبینو پیندانی ( Pindani Albino)
   سیچلاید چیندانی  Pindani  Pheudotropheus socolofi  سیچلاید چیندانی (Pindani)
   سیچلاید آسی دُم سفید  White Tail Acei  ”Pheudotropheus sp.”Acei  سیچلاید آسی دُم سفید (White Tail Acei)
   سیچلاید اِمبونا قلمی   Slender Mbuna  Pheudotropheus elongatus  سیچلاید اِمبونا قلمی ( Slender Mbuna)
   سیچلاید آلبینو آبی یخی   Ice Blue Albino  Pheudotropheus greshakei  سیچلاید آلبینو آبی یخی ( Ice Blue Albino)
   سیچلاید آبی یخی  Ice Blue  Pheudotropheus greshakei  سیچلاید آبی یخی (Ice Blue)
   سیچلاید کِنی  Kenyi Pseudotropheus lombardoi  سیچلاید کِنی (Kenyi)
   سیچلاید بریچاردی  Brichardi  Lamprologus brichardi  سیچلاید بریچاردی (Brichardi)
   سیچلاید هونگی  Hongi  Labidochromis hongi  سیچلاید هونگی (Hongi)
   سیچلاید لِلِیوپی  Leleupi  Lamprologus leleupi  سیچلاید لِلِیوپی (Leleupi)
   سیچلاید  روستراتوس هاپلوکرومیس   Haplochromis Rostratus  Fussorochromis ahli  Haplochromis Rostratus
   سیچلاید تاج جواهر   Crown Jewel Cichlid  Hemichromis cristatus  سیچلاید تاج جواهر ( Crown Jewel Cichlid)
   سیچلاید ماکروستوما هاپلوکرومیس  Haplochromis Macrostoma  Tyrannochromis macrostoma  سیچلاید ماکروستوما هاپلوکرومیس ( Haplochromis Macrostoma)
   سیچلاید آبی الکتریک هاپلوکرومیس Haplochromis Electric Blue  Sciaenochromis ahli  سیچلاید آبی الکتریک هاپلوکرومیس ( Haplochromis Electric Blue)
   سیچلاید طاووسی    Peacock Cichlid  Haplochromis obliquidens  سیچلاید طاووسی ( Peacock Cichlid)
   سیچلاید مرواریدی    Pearl Cichild  Geaphagus brasiliensis  سیچلاید مرواریدی ( Pearl Cichild)
   سیچلاید مثلثی آبی    Blue Triangle Cichlid  Uaru amphiacanthoides  سیچلاید مثلثی آبی ( Blue Triangle Cichlid)
  ارسال توسط : مدیر سایت | در تاریخ : ۱۴ اردیبهشت , ۱۳۹۳ | دیدگاه: بدون دیدگاه

  ماهی پنکوسی


  نام : پنکوسی کت فیش یا شارک کت فیش

  خانواده : Pangasiidae

  زیستگاه اصلی : تایلند

  خصوصیات فیزیکوشیمایی : دما = ۲۲-۲۶ درجه سانتیگراد – PH= 6.5-7.5

  بیش ترین اندازه : در طبیعت ۴۰ اینچ ( حدود ۱۰۰ سانتی متر ) و در آکواریوم ۶ تا ۱۲ اینچ ( ۱۵-۳۰ سانتی متر ) رشد می کند .

  سطح شنا : پایین آب

  غذا : بیش تر غذاها از جمله دل و جگر گاو و گوسفند ، کرم خونی ، لوفاک و … را می خورد .

  طول عمر : ۱۰ سال و حتی بیش تر

  رنگ ها : مشکی ، آبی تیره ، نقره ای و سفید

  پنکوسی سفیدپنکوسی مشکی

  پنکوسی آبی تیرهپنکوسی نقره ایسازگاری : پنکوسی باله بلند ( گوشتخوار ) ماهی های کوچک را می خورد ، ولی پنکوسی باله کوتاه ( گیاهخوار ) با بیش تر گیاهخواران سازگار است .

  توجه : پنکوسی باله بلند دارای باله ی پشتی نوک تیز و رنگ تیره بوده در صورتی که باله ی پشتی در پنکوسی باله کوتاه حالتی شبیه قوس دارد و رنگ آن ها روش تر است .

  پنکوسی باله بلند ( شگارچی

  رفتار : پنکوسی ها ماهی های خجالتی بوده که بسیار مضطرب و فعال هستند و تقریباً همیشه گرسنه اند . آنها را باید در گروه نگهداری کرد تا استرس آنها تا حدی کاهش یابد . پنکوسی ها خیلی سریع شنا کرده و به فضای زیادی در تانک نیاز دارند . برای کاهش اضطراب آنها می توان از گیاهان شناور روی آب استفاده کرد که با ایجاد سایه مانع رسیدن نور به آنها شده و تا حدی از اضطراب آنها کاسته می شود .

   

  باید توجه داشت که چون آنها به راحتی زخمی می شوند ، نباید در تانک از وسایل نوک تیز استفاده کرد و در صورت امکان از حداقل وسایل تزئینی در تانک استفاده شود تا آنها راحت حرکت کنند .

  نگهداری از پنکوسی ها در آکواریوم های خانگی توصیه نمی شود ، چرا که آنهابه سرعت رشد کرده و به دلیل کمبود جا در ۸۵ درصد موارد پس از رسیدن به ۸ اینچ ( حدود ۲۰ سانتی متر ) می میرند .

  نکته : غذا دادن به پنکوسی ها کمی مشکل است ، چرا که آنها بینایی بسیار کمی دارند و باید تنها غذا را در جایی از آکواریوم ریخت که آنها رفت و آمد بیش تری دارند .

  آنها در بعضی موارد همچون ترس ، زخمی شدن ، بالا و پایین آمدن ناگهانی دمای آب و … حالتی شبیه مردن به خود ایجاد می کنند و خود را به صورت معلق در آب رها می کنند که خیلی جای نگرانی نیست و به اصطلاح به این حرکت آنها ” بازی مردن ” می گویند . ( البته نباید شرایط را طوری تنظیم کرد که آنها این حرکت را از خود نشان دهند . )

  تذکر : هرگز نباید به شیشه ی آکواریومی که در آن پنکوسی وجود دارد ، ضربه زد ، چرا که ممکن است باعث حرکت های سریع و وحشت انگیز پنکوسی ها شده که در نهایت موجب صدمه زدن به ماهی می شود .

  برای دریافت یک فیلم از یک پنکوسی که توسط یا انسان نوازش می شود و پنکوسی هم مایل به این کار است روی لینک زیر کلیک کنید .

   

  توجه : به دلیل تیز و محکم بودن باله ی پشتی آنها ممکن است در انتقال آنها با تور دچار مشکل شوید که توصیه می شود ماهی را توسط تور به بالای آکواریوم آورده و سپس با یک ظرف آنها را از تانک خارج کنید .

  پنکوسی و باله ی پشتی تیزpangusi 3 ماهی پنکوسی

  تشخیص جنسیت : راه راه های روی بدن پنکوسی های نر بلند تر و تیز تر از ماده هاست  ضمن اینکه پنکوسی های ماده بزرگتر از نرها هستند .

  تکثیر : پنکوسی ها را تا به حال در آکواریوم تکثیر نکرده اند و تکثیر آنها در فضای کم آکواریوم عملاً غیر ممکن است و تنها برای استفاده ی تجاری آنها را در استخر های بزرگ تکثیر می کنند . ( در تایلند )

  نکته : ممکن است گاهی اوقات پنکوسی ها به علت اضطراب به بیرون از تانک بپرند که به همین دلیل حتماً باید روی تانک درپوش قرار دهید .

  بیماری : ممکن است پنکوسی به راحتی به بیمای سفیدک مبتلا شود که با بالا بردن دمای آب می توان آنرا درمان کرد .

  ارسال توسط : مدیر سایت | در تاریخ : ۱۰ فروردین , ۱۳۹۳ | دیدگاه: بدون دیدگاه

  ماهی اسکار


  نام علمی این گونه: Astronotus ocellatus
  نام عمومی آن: اسکار سیچلاید مخملی سیچلاید مرمری.
  دارای الگوهای رنگی متنوعی است (اسکار قرمز اسکارببری اسکارآلبینو یا سفید).

  اندازه
  طول استاندارد۴۰-۳۰سانتی متر

  درحالت رشد کامل: وزن بیش از ۱۶۰۰ گرم و در هنگام جوانی می تواند بیش ازcm2/5 در ماه رشد مفید طولی داشته باشد. هیچگاه گول اندازه کوچک آنرا درهنگام خرید نخورید و مخزن بزرگتری را نسبت به سایز اولیه آنها در نظربگیرید زیرا که آنها به سرعت رشد کرده و فضای بیشتری را نیاز خواهند داشت.

  خواستگاه
  به طور بومی در شمال آمریکا سرشاخه های رودخانه آمازون و اورنیوکو آرژانتین برزیل کلمبیا پرو پاراگوئه ونزوئلا یافت می گردند.


  شرایط آب

  ۸-۶= PH سختی کل dH 19-5 دمای C26-22 (به نظر من درجه حرارت ۲۸ سانتی گرادبهترین درجه حرارت است). محدوده حرارتی ذکر شده به این معنی نیست که درجهحرارت می تواند در این محدوده تغییر یابد بلکه باید در یک عددی ثابت باشدو تغییرات وسیعی را نداشته باشد. اسکارها ماهیانی هستند که در کف و درتمامی حجم توده آب در حال شنا می باشند. آنها در حالت طبیعی در آبهای کمعمق همراه با جریان ملایم و کف ماسه ای و یا گلی یافت می شود.

  مواد غذایی
  حشراتو لاروهای حشرات سخت پوستان و بی مهره گان ماهیها و مواد گیاهی متفاوت ودر واقع هر چیزی که اندازه دهان آنها بشود. این طبیعت ذاتی آنها اینماهیها را جانورانی همیشه گرسنه نشان می دهد ولی حتی در هنگام سیری کاملبه غذا خوردن علاقه زیادی نشان می دهند. اکثر تازه کارها با تغذیه بیش ازحد این ماهی در آینده به مشکلات زیادی برمی خورند. مثلا اگر از غذاهای پلتاستفاده می نمایید این نکته را به خاطر داشته باشید که پلیت پس از خوردهشدن توسط ماهی در معده به دلیل وجود آب متورم شده و در صورت تغذیه بیش ازحد مشکلات جدی را بوجود خواهد آورد.

  طول عمر
  این ماهی می تواند به راحتی بیش از ۱۰ سال زنده بماند.
  موفقیتدر مورد این ماهیان نیاز به توجه در طولانی مدت دارد یعنی در عرض چند ماهنمی توان به موفقیت لازم رسید بلکه با یک دیدگاه سالیانه باید به آنهانگاه کرد.

  خلق و خو
  اسکارها ماهیان نسبتا پرخاشگریهستند. حتما شنیده اید که می گویند این ماهیان ماهیان بد سرشتی هستند. اینشایعات از آنجا می آیند که آنها سعی دارند هر چیزی که در مخزن است و دراندازه دهانی آنها است ببلعند. این ماهیان قلمرو طلب بوده و در هنگام جفتگیری این رفتار پرخاشگرانه آنها تا حد زیادی افزایش می یابد و باید حتمافضای بزرگی را برای زندگی آنها در نظر گرفته شود. حتی می تواند به درگیریشدید بین افراد یک مخزن و حتی مرگ آنها منجر شود.
  فضای مناسب برای یک جفت اسکار مولد در حدود ۲۵۰ لیتر است. البته جفتهای مولد من در یک مخزن ۱۵۰ لیتری به خوبی تکثیر کرده اند.

  اینماهیها بسیار باهوش هستند و قادرند که حیله های زیادی را از خود نشان دهندو به زودی قادرند شخصی که به آنها غذا می دهد را شناسایی نمایند. به دلیلعمر زیاد (هم اندازه سگها) این ماهی نسبت به ماهیهای دیگر محبوب تر شدهاست. اسکارها ماهیان سخت جانی هستند و در شرایط بسیار سخت نیز حتی علایمظاهری خاصی را نشان نمی دهند. با اینحال بسیاری ممکن است تصور نمایند کهاین جانداران زیبا نیازمند مراقبت ویژه ای نمی باشند اما هر جاندارینیازمندیهای خاص خود را دارد. عدم مراقبت صحیح از این ماهی می تواند بهصورت بیماری سوراخ در سر (hole in head) و یا فرسایش خط جانبی خود را نشاندهد. این بیماریها به ما یادآوری می کنند که در تغذیه آنها باید از غذاهایمتنوع و مکملهای ویتامینه استفاده کرد. بسیاری از افراد از یک رژیم غذایینامناسب استفاده می نمایند که ارتباط مستقیمی با کمبودهای غذایی دارد.

  برخی نیز فقط از غذاهای زنده استفاده می نمایند که این عمل منجر به ایجاد دو مشکل خواهد شد :

  اولاز همه تغذیه با غذاهای زنده می تواند در طولانی مدت یکسری کمبودهای غذاییرا به وجود آورد. اسکارها در طبیعت منحصرا از غذاهای زنده استفاده نمینمایند (piscivores نمی باشند) و قادرند که غذاهای متنوعی را مصرف نمایندو حتما باید تنوع غذایی بالایی را جهت سلامت جسمی داشته باشند. در طبیعتآنها به طور طبیعی بیشتر از حشرات و سخت پوستان استفاده می نمایند اما ازآنجا که اینها ماهیان فرصت طلبی بودند غذایی را که می تواند توسط آنهامصرف گردد (در حد اندازه دهانی آنها باشد) می بلعند.

  دوم غذاهایزنده موجود در مغازه های آکواریومی جانداران مناسبی برای انتقال انواعبیماریها می باشند که یقینا می توانند برای ماهیان زیبای شما خطری بزرگمحسوب گردند.

  برخی دیگر منحصرا از دل گوساله استفاده مینمایند. استفاده صرف از دل گوساله (چون دل گوساله یک بافت عضلانی است ونمی تواند حاوی تمامی عناصر غذایی باشد) در طولانی مدت می تواند منجر بهکمبودهای غذایی گردد.

  یکی دیگر از مشکلات جدی که بوجودمی آیداستفاده از غذاهایی است که دارای چربی بالا می باشند به خصوص از نوعچربیهای اشباع (سخت). این نوع چربی در اغلب بافتهای بدن حیوانات خونگرموجود دارد. خوشبختانه در بافت دل (قلب) چربی در حد مناسب جهت تغذیه ماهیوجود دارد. البته قبل از استفاده باید به خوبی چربی های اطراف آنرا جداکرده و رگه های قسمت داخلی حفره قلب را جدا نمایید. استفاده بیش از حد ازچربیها می تواند بیماری کبد چرب را ایجاد نماید. در این بیماری به علتانباشته شدن بیش از حد چربی در کبد رنگ آنرا از حالت طبیعی خارج کرده وکبد روشنتر میگردد. متاسفانه علامت خارجی برای این مشکل وجود ندارد. تازمانی که ماهی بمیرد و کالبد شکافی علت اصلی مرگ را مشخص نماید. مشکل اخیراز جمله عوامل اصلی مرگ اسکارها قبل از ده سالگی است (حتی اگر از ماهی بهخوبی مراقبت کرده باشید).
  در آخر مطلب مهمی را متذکر می شوم و آن اینکهبه دلیل فعالیت و تغذیه بالای این ماهیها باید تعویض آب و سیفون مواد زایدکف جهت جلوگیری از افزایش میزان موادسمی (آمونیاک نیتریت نیترات و…) بهطور مدام انجام پذیرد.

  ارسال توسط : مدیر سایت | در تاریخ : ۱۰ فروردین , ۱۳۹۳ | دیدگاه: بدون دیدگاه

  ماهی سوروم


  سورم یکی از زیباترین گونه های ماهی های آب شیرین است که زادگاه اصلی او کشورهای سنگاپور ، مالزی و عمدتا شرق آسیا است . کار نگهداری این ماهی بسیار ساده است . این ماهی در دمای ۲۸ درجه ی سانتی گراد به خوبی رشد و نمو میکند و بهترین غذا برای این ماهی حشرات هستند که میتوانند بیشترین نقش را در کار تکثیر و پرورش این ماهی ایفا کنند . همچنین میتوان از غذاهای خشک ویا دل گاو یا گوسفند همراه با مقداری برگ کاهو و اسفناج برای تغذیه ی این ماهی استفاده کرد .


  برای تکثیر این ماهی ابتدا باید ۵ یا ۶ جفت سورم را درون یک آکواریوم نسبتا بزرگی که از قبل آماده کرده اید بیندازید و آنها را خوب و به طور متوسط روزی ۴ یا ۵ بار آنها را با غذاهایی که در بالا گفته شد تغذیه کنید تا آنها به خوبی رشد کنند . بعد از گذشت چند وقت شما مشاهده میکنید که حرکات عجیب آنها آغاز می شود و با سرعت به طرف یکدیگر رفته و به هم ضربه میزنند و این ضربه ها مثل آن است که دارند با هم میجنگند ولی این طور نیست و آنها میخواهند انتخاب جفت نمایند . در بعضی مواقع در هنگام انتخاب جفت امکان دارد دو ماهی نر باهم به نزاع و جنگ بپردازند و سرانجام هرکدام از آنها که موفق شد، با ماهی ماده ای که بر سر آن نبرد می کردند ازدواج می کند . هرگاه در آکواریوم مشاهده کردید که دو ماهی نر و ماده دائم در کنار هم هستند و باهم حرکت میکنند بدانید که آنها با هم جفت خورده اند و باید آنها را به آکواریوم دیگری منتقل کنید .

  چنانچه دیر مشاهده کنید که ماهیها باهم جفت خورده اند ، ماهیها در همان آکواریوم مکانی را برای تخم کردن انتخاب کرده و تخم میکنند و بعد از چند ساعت که از تخمها مواظبت کردند ، دیگر توانایی این کار را نداشته و تخمها توسط ماهیهای دیگر خورده میشوند . پس باید دقت کنید که سریع از جفت شدن آنها با هم مطلع شوید . اگر قبل از تخم ریزی آنها در آکواریوم متوجه شدید که آنها جفت شده اند آنها را به آکواریومی که از قبل منتقل کرده اید بیندازید و یک تکه سنگ متوسط ( بهتر است از جنس مرمر باشد ) به طور عمود بر دیواره ی آکواریوم تکیه دهید . سعی کنید کلا برای آکواریوم ماهی های سورم در هر اندازه که باشند از شن استفاده نکنید چون شن در ماهی های سورم باعث بیماری انگل میشود . بعد از چند روز مشاهده میکنید که ماهی های جفت به طرف تکه سنگ رفته و با لرزشهای خاص خود و یا با لب و دهان خود سطح سنگ را تمیز میکنند تا برای تخم ریزی آماده شود. بعد از مشاهده ی این حرکات حدود ۱۴ ساعت بعد سورم ها شروع به تخم ریزی میکنند و تا ۱۶ ساعت تخم ریزی آنها ادامه خواهد داشت . باید دقت کنید که هرئقت تخم ریزی به اتمام رسید سنگ تخم را از داخل آکواریوم برداشته و به آکواریوم دیگری منتقل کنید . ( چنانچه این کار را نکنید تخمها توسط والدین خورده می شوند ) . سنگ تخمها را به آکواریومی منتقل کنید که دمای آن ۳۰ درجه ی سانتیگراد باشد و سختی آن بسیار پایین باشد و برای این کار باید آب را سبک کرد . برای این کار باید آب آن آکواریوم را قبل از آنکه به داخل آن بریزید بجوشانید و بگذارید تا سرد شود سپس به داخل آکواریوم بریزید و مقداری نمکک بدون ید به آن اظافه کنید تا املاح آب را بگیرد .

  سپس سنگ تخمها را داخل آب قرار داده و مقداری داروی متیلن بلو به آب اظافه کنید به طوری که رنگ آب آبی پر رنگ شود و یک سنگ هوا در مقابل تخمها قرار داده به طوری که به تخمها آسیب نرساند. اگر تمام کارهای گفته شده را به خوبی انجام دهید تخمها ظرف مدت ۳۶ ساعت تبدیل به لارو میشوند . رنگ اصلی تخمها قهوه ای است و اگر مشاهده کردید که به رنگ سفید تبدیل شده اند بدانید که تخمها قارچ گرفته و خراب شده اند . بعد از درآمدن تخمها لاروها تا سه روز احتیاج به غذا ندارند چون از کیسه ی زرده زیر شکمشان تغذیه می کنند و بعد از سه روز باید روزی ۵ قاشق آب کاهو و آب اسفناج به مدت سه روز به آنها بدهید و یک فیلتر لگنی مناسب در آب قرار دهید تا هم آشغالهای آب را جمع کند و هم نگزارد روی آب چربی ببندد . بعد از این کارها هر روز آب کاهو و آب اسفناج به مقدار کم و تخم میگوی نمکی به مقدار کم هم به آنها بدهید و بعد از سه روز فقط آنها را با تخم میگوی نمکی تغذیه کنید . بعد از یک ماه آنها را میتوانید به بازار عرضه کنید

  ارسال توسط : مدیر سایت | در تاریخ : ۱۰ فروردین , ۱۳۹۳ | دیدگاه: بدون دیدگاه

  ماهی پرت


  تکثیر و پرورش ماهی پرت:
  ماهی پرت (Parrot fish) یاطوطی ماهی آب شیرین ، دو رگه ای زببا از خانواده سیچلاید ماهیان (Cichlidae) و راسته سوف ماهی شکلان (Perciformes) می باشد که طرفداران بسیاری را به خاطر نوع فیزیک چهره و رنگ آمیزی به خود اختصاص داده است .
  چشمان درشت ، دهان مثلثی و منقار مانند (Beak – like) در آنها موجب چنین نامگذاری گشته و برای آنکه با طوطی ماهی دریایی که خود نیز گونه ای جذاب از خانواده (Scaridac) بوده اشتباه گرفته نشود . آن را طوطی ماهی آب شیرین می نامیم.
  در میان ماهی ها بوجود آمدن دورگه ها چندان نا اشنا و دور از انتظار نبوده ، به طوری که از آمیزش برخی گونه ها مانند ماهی دم شمشیری نر (Swordtail) با ماهی پلاتی ماده (Platy)، فیل ماهی ماده (Beluga) با اسفرلیاد نر (Starlet)، آزاد ماهی چشمه ای (Book charr) با قزل آلای خال قرمز (Brown trout ) و یا با آزاد ماهی مها‌‌ جر آلپ (Charr) و … نیز هیبرید تشکیل می گردد .
  این مقاله از مجموعه اطلاعات جمع آوری شده از تکثیر کنندگان ماهیان زینتی و خصوصا تولید کنندگان ماهی پرت در کشورهای چون تایوان ، چین و مالزی می باشد و با توجه به اینکه مراجع و منابع مختلفی در رابطه این ماهی سخن به میان آورده اند و نظرات مختلفی در رابطه با هیبریدهای آن ارائه کرده اند به طبع تردیدی در خصوص واقعیت خلقت این ماهی به افراد بیان خواهد کرد .
     
     
  تاریخچه تولید ماهی پرت:
  اطلاعات دقیقی در خصوص پیدایش این ماهی در دسترس نیست ولی تولید تصادفی آن را بین سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰ میلادی و به کشور چین نسبت می دهند که با انتشار مقاله ای تحت عنوان “یک ماهی دورگه جدید” به وسیله Chen Yan Qing به اطلاع عموم رسید Chinese Republic Yepublic Year Min Gou between 78 and 79 در این میان بنام Cai Jian تمرکز خود را در راه تولید این هیبرید و ارائه آن به عنوان یک ماهی زینتی جذاب به بازار فروش گذاشت که جزء نخستین سرمایه گذاران پرورش ماهی پرت به حساب می آید . البته برخی از منابع دیگر پیدایش این هیبرید را در سال ۱۹۸۶ و به کشور تایوان نسبت می دهند . پرورش دهندگان زینتی اغلب والدین این گونه را معمایی بزرگ پنداشته و همین امر موجب شد تا اغلب محققین پرورش ماهی در تایوان نتایج حاصله از هیبرید گیری هایشان را در اختیار یکدیگر بگذارند تا بدین وسیله به تبادل اطلاعات پرداخته و از تکرار روش های نادرست جلوگیری نمایند .

  مولدین ماهی پرت:

  پس از گذشت سال ها آزمون و خطا ، محققین پرورش ماهیان زینتی به نتیجه قابل قبولی در این خصوص رسیدند. انها با آمیزش میان ماهی شیطان سرخ با نام علمی Cichlasoma citrinellum و ماهی سیچلاید سر قرمز با نام علمی Cichlasoma synspillum ( گونه های بومی آمریکای مرکزی ) به این مهم رسیدند . آنها با قرار دادن مولد نر ماهی شیطان سرخ و مولد ماده سیچلاید سر قرمز در یک مخزن و با فراهم کردن محیطی آرام به همراه تغذیه ای مناسب به این موفقیت دست یافتند . ماهی سیچلاید سر قرمز حداکثر به طول ۲۵ سانتی متررسیده و در سطوح صاف حدود ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تخم می گذارد که البته ممکن است تعدادی توسط والدین خورده شوند . لاروها حدودا ۳ روز بعد با توجه به درجه حرارت محیط از تخم خارج می شوند .
  در منابع اینگونه بیان می شود که ماهی پرت نر عقیم و نابارر بوده ولی جنس ماده دارای قدرت باروری میباشد . بنابراین ماهی پرت ماده را اغلب با جنس نر ماهی شیطان سرخ در یک تانک و به منظور تکثیر نگهداری می کنند . سایر احتمالات و نظریات در این خصوص هنوز به صورت علمی بررسی نشده است . ممکن است ماهی های تولید شده با یکدیگر و یا با والدین خود تفاوت های محسوسی داشته باشند که در ادامه به نحوه انتخاب گزینه های درست پرورشی آنها خواهیم پرداخت . متاسفانه در کشور ما به طور نادرست و انتخابی نامگذاری ماهیان زینتی صورت می گیرد که اغلب اوقات نیز این کار بدون هیچ گونه مطالعه ای صورت می گیرد . به عنوان نمونه ماهی شیطان سرخ را پوزه میمونی می نامند .
   

  خصوصیات مخازن تکثیر:

  مخزن تکثیر به عنوان یکی از مولفه های موثر در تولید موفقیت آمیز ماهی پرت محسوب می گردد . همانطور که می دانید ممکن است رفتارهای پرخاشگرانه ای در سیجلاید ماهیان بروز نماید ، بنابراین چنانچه دو ماهی شیطان سرخ و سیچلاید سر قرمز را در یک مخزن قرار دادید و شاهد چنین رفتارهایی ( که اغلب از جنس نر بروز می نماید ) بودید ، با استفاده از یک حایل ( یک شیشه و یا توری مناسب که به کیفیت آب لطمه ای وارد نسازد و در عین حال محکم و ثابت قرار گیرد ) آنها را موقتا از یکدیگر جدا نمایید . این حایل علاوه بر ویژگی های ذکر شده باید امکان رویت هر دو مولد را به یکدیگر بدهد .
  مخزن تکثیر سیچلایدها همانند اغلب ماهی ها که به طور تجاری و انبوه تولید می شوند ، بستری بدون قلوه سنگ و شن داشته تا بتوان به راحتی کف آن را نظافت نمود . حرارت ایده آل برای آنها ۲۷ الی ۲۸ درجه سانتیگراد ، pH در حدود ۷ ، به همراه اکسیژن رسانی و فیلتراسیون قوی مناسب خواهد بود . گنجایش تانک برای هر مولد حداقل ۶۵ گالن و آب با سختی در حدود صفر تا ۱۵ درجه مناسب خواهد بود .
  با توجه به این که سیچلایدها در طبیعت دربستر آب بر روی تخته سنگ ها ، ریشه های درختان و … تخم ریزی می نمایند ، تکثیر کنندگان نیز در مخازن تکثیر از تخته سنگ ها و یا ظروف بشقابی شکل بهره می گیرند تا پس از تخم ریزی بتوانند به سادگی با انتقال سنگ تخم و یا مولدین به مخزن دیگر ، شرایط را برای تخم ریزی مجدد آنها فراهم نمایند.

  درجه بندی و تمایز:

  همانطور که ذکر شد وجود تفاوت های ظاهری در میان گونه های تولید شده ماهیان پرت وجود دارد منجر به ایجاد تفاوت های در مدت زمان ماندگاری نوزادان ، تفاوت در قیمت و … می گردد . این تفاوت ها در سنین پایین بیشتر نمایان بوده ، پس بهترین زمان برای تفکیک گونه های باارزش از گونه های ضعیف در همین سنین می باشد . بر همین اساس جدول زیر که از یک مقاله چاپ شده در ژوئن سال ۱۹۸۰ در ژورنال AquaLife می باشد استخراج شده و هنوز هم در کشورهای مختلف برای شناسایی نژادهای مختلف ماهی پرت مورد استفاده قرار می گیرد . این جدول در یازدهمین شماره ژورنال AquaPet نیز مورد تایید قرار گرفته و در آن طبقه بندی چهار گروه عمده از ماهیان پرت که شباهت بسیاری به یکدیگر دارند ، اشاره می گردد .
   
   
  منظور از طل کل Total length دراین جدول ، فاصله بین نوک پوزه تا انتهای باله دمی ماهی می باشد. برای محاسبه دقیق تر این کار ، نتایج حاصله از بررسی نژادهای مختلف ماهی پرت را با ماهی سوروم طلایی از خانواده سیچلاید ماهیان به عنوان نمونه شاهد در نظر گرفتند . به نظر میرسد که این چهار گروه بیشترین شانس ماندگاری و فروش تجاری را در بین اقلام دیگر ماهی پرت داشته باشد که این انتخاب بهتر است در همان طول های ذکر شده صورت گیرد .
  تغذیه : از نظر رژیم غذایی ، ماهی پرت چندان سخت گیر نبوده و اغلب از تمامی غذاهای ساختگی وطبیعی با اشتها استقبال می کند . غذاهای مختلفی مانند کرم خاکی خرده شده (earth worm) کرم خونی (blood worm) ، قطعات کاهو ، جگر بدون چربی و ریز شده گوساله ، غذاهای گرانولی یا گلوله ای شکل و …. می توانند رژیم غذایی متنوع و مناسبی را برای آنها در طول هفته تشکیل بدهند. طول عمر این ماهی در صورت رعایت تمامی شرایط زیست محیطی تا حدود ۱۰ سال نیز ادامه خواهد یافت .

  رنگ آمیزی:

  رنگ های طبیعی حاصل از ادغام والدین ماهی پرت ، به صورت قرمز ، نارنجی ، زرد و یا کرم رنگ بروز می نماید که به همین علت آن را Blood Parrot با پرت خونی می نامند و از آنجایی که رنگ آمیزی آن به طرق مصنوعی هم انجام می شود . به آن Dyed Parrot یا پرت رنگ شده نیز می گویند .
  امروزه مکانیسم های مختلفی جهت رنگ امیزی مصنوعی ماهی ها بکار گرفته می شود که همگی در جهت افزایش بازارپسندی آنها خواهد بود و با گذشت زمان از بین خواهند رفت . قدمت رنگ آمیزی مصنوعی ماهیان رابه سال ۱۹۸۰ نسبت می دهند که انگلیسی ها برای نخستین بار وارد کننده ارقام تجاری چندین هزار ماهی شیشه ای (Glass Fish) از یکی از کشورهای جنوب شرقی آسیا بوده است . عمده ترین این رنگ ها که به رنگ های کشنده یا Deadly dye معروفند . شامل Benzide , Nigrosine , Indoline و … می شود که با توجه به گونه و سایز ماهی نحوه استفاده متفاوتی را خواهند داشت. تزریق ، غوطه وری ، رنگ آمیزی سطحی و … ازانواع این روش ها هستند که می توان برای رنگ آمیزی ماهی ها از آنها استفاده کرد. 
  سایر ویژگی ها:
  از آنجایی که پرت یک ماهی دو رگه است ، طبیعتا زیستگاه طبیعی و حتی نام علمی نیز برای آن درنظرگرفته نمی شود . این ماهی ها به علت خمیدگی ستون فقرات به آهستگی شنا کرده ولی رفتارهای شیطنت آمیز درون گله ای در هنگام شنا ، حفر گودال و پنهان شدن در بخش هایی از آکواریوم در آنها بسیار مشهود است . کوچک بودن دهان در آنها مانعی دیگر برای آزار سایر گونه ها بوده ولی گاها می توانند ماهی های کوچک تر از خود را اذیت نمایند . آنها را اغلب با سایر سیچلایدهای هم اندازه به راحتی می توان دریک آکواریوم نگهداری کرد . ادغام گونه هایی که دارای سرعت بیشتری در شنا هستند در کنار آنها حتی با وجود کوچک بودن جثه ، مشکلی را به وجود نمی آورد .
  برخی منابع ماهی پرت را گونه ای خجالتی نامیده اند که به تدریج و پس از گذشت یک هفته از ورود به آکواریوم جدید ، کمتر پنهان گشته و به شنای با نشاط می پردازد . آنها به آمونیاک محلول در آب حساس بوده ، بنابراین وجود فیلتراسیون قوی و بکار گیری فیلترهای زیستی در مخازن آنها اجتناب ناپذیر است ( حداقل گنجایش مخزن برای یک ماهی پرت بالغ ۵۵ گالن می باشد )
  بتعیین جنسیت آنها از روی برجستگی های معقد میسر خواهد بود . ماهی پرت در هنگام تولید مثل پررنگ تر خواهد شد ( در گونه های رنگ نشده ) و نوار صورتی رنگی خصوصا در کنار سرپوش های آبششی اش مشاهده می‌گردد. آنها مانند اغلب سیچلایدها پس از آشیانه سازی و تخم ریزی از تخم ها ولاروها محافظت خواهند کرد و مانع از نزدیک شدن سایر ماهی ها به آشیانه می شوند . در برخی منابع ذکر شده که با تزریق (Injection ) هورمون تولید مثل آنها با موفقیت انجام شده است .

  بررسی سایر مولدین:

  بیشتر منابع موجود ، مولدین ماهی پرت را همان دو گونه ذکر شده اعلام نموده اند و برخی نیز نظرات دیگری را در این خصوص مطرح کرده اند که به بررسی آنها می پردازیم . نکته بسیار مهمی که در خصوص هیپریدگیری باید مدنظر قرار گرفته شود ، اصالت ژنتیکی والدین مذکور می باشد . در اینجا به طور فهرست وار به سایر احتمالات اشاره شده که احتمال صحت و وقوع هیپرید ماهی پرت از آنها بسیار کم می باشد اشاره می گردد :۱ـ آمیزش بین جنس نر ماهی Cichlasoms iryhraeum با جنس ماده ماهی سیچلاید سر قرمز
  ۲ـ آمیزش بین ماهی سوروم با نام علمی Heros severus با ماهی C.irythraeum
  3ـ آمیزش بین ماهی سوروم طلایی با نام علمی Severum Cichlasoms با ماهی شیطان سرخ.
  ۴ـ آمیزش بین ماهی سوروم با ماهی شیطان قرمز با نام علمی Amphilophus labiatus .
  در پایان لازم به ذکر است که تمامی این نتایج در صورت وجود سیچلاید سر سرخ ، سیچلاید میداس و … در کشورمان قابل بررسی و تکرار خواهد بود .
  ارسال توسط : مدیر سایت | در تاریخ : ۱۰ فروردین , ۱۳۹۳ | دیدگاه: بدون دیدگاه
  صفحه 1 از 512345
  +1 demo: Basic page