موضوعات
 • اخبار سایت
 • ماهیان گیاهخوار
 • ماهیان گوشتخوار
 • ماهیان همه چیزخوار
 • ماهیان آبشور
 • آموزش های پرورش ماهی
 • تصاویر ماهیان زینتی
 • ماهیان آب شیرین
 • آرشیو
  تبلیغات
  آمار سايت
  کاربران آنلاین: 1
  بازدید امروز: 216
  بازدید دیروز: 272
  بازدید این ماه:5192
  ورودی از گوگل: 59565
  تعداد مطالب: 166
  تعداد دیدگاه ها: 0

  برترين مطالب
  تبلیغات
  مطالب تصادفی
  آخرین مطالب ارسالی
  تبلیغات متنی

  انواع ماهی سیچلاید


  نام فارسی نام عمومی نام علمی
   سیچلاید مالاوی طلایی   Golden Malawi  Aulonocara sp  سیچلاید مالاوی طلایی ( Golden Malawi)
   سیچلاید طاووس OB  OB Peacock  Aulonocara sp  سیچلاید طاووس (OB Peacock)
  سیچلاید اولونوکارای سر سولفوری Sulfurhead Aulonocara Aulonocara maylandi  سیچلاید اولونوکارای سر سولفوری (Sulfurhead Aulonocara)
   سیچلاید جاکوب فِریبِرگی قرمز  Red Jacobfreibergi Aulonocara jacobfreibergi  سیچلاید جاکوب فِریبِرگی قرمز (Red Jacobfreibergi)
   سیچلاید رگال زرد جدید  New Yellow Regal  Aulonocara beanschi  New Yellow Regal
   سیچلاید طاووس پهلو قرمز Red-Sided Peacock  Aulonocara hasbeanschi  سیچلاید طاووس پهلو قرمز (Red-Sided Peacock)
   سیچلاید جاکوب فِریبِرگی زرد  Yellow Jacobfreibergi  Aulonocara beanschi  سیچلاید جاکوب فِریبِرگی زرد (Yellow Jacobfreibergi)
   سیچلاید دهان آتشین  Firemouth Cichlid  Cichlasoma meeki  سیچلاید دهان آتشین (Firemouth Cichlid)
   سیچلاید سِوِرُم  Severum  Cichlasoma severum  سیچلاید سِوِرُم (Severum)
   سیچلاید سالوینی هریکتیس Herichthys Salvinii  Cichlasoma salvinii  سیچلاید سا لوینی هریکتیس (Herichthys Salvinii)
   تگزاس قرمز سوپر Super Red Texas  Cichlasoma carpinte تگزاس قرمز سوپر ( Super Red Texas)
   سیچلاید فِرانتوزا   Frontosa  Cyphotilapia frontoas  سیچلاید فِرانتوزا ( Frontosa)
   سیچلاید کمر مشکی  Black Belt Cichlid  Cichlasoma maculatus  سیچلاید کمر مشکی (Black Belt Cichlid)
   سیچلاید مرواریدی  Pearlscale Cichlid  Cichlasoma carpintae  سیچلاید مرواریدی (Pearlscale Cichlid)
   شیطان قرمز   Red Devil  Cichlasoma critinellum  سیچلاید تری ماکالاتوس طلایی (Golden Trimaculatus)
   سیچلاید تری ماکالاتوس طلایی  Golden Trimaculatus  Cichlasoma trimaculatus  شیطان قرمز ( Red Devil)
   سیچلاید فلاورهورن  Flower Horn  Cichlasoma trimaculatus  سیچلاید فلاورهورن (Flower Horn)
   سیچلاید سه خال Three-Spot Cichlid  Cichlasoma trimaculatus  سیچلاید سه خال (Three-Spot Cichlid)
   سیچلاید تالموس اوراف Uroph thalmus  Cichlasoma urophthalmus  سیچلاید تالموس اوراف (Uroph thalmus)
   سیچلاید ماناگواِنس  Managuense  Cichlasoma managuense  سیچلاید ماناگواِنس (Managuense)

   

   سیچلاید لابیدو فلاویگولیس Flavigulis Labido  Labidochromis flavigulis  سیچلاید لابیدو فلاویگولیس (Flavigulis Labido)
   سیچلاید آلبینو بریچاردی  Brichardi Albino (Lamprologus brichardi (Alb  سیچلاید آلبینو بریچاردی (Brichardi Albino)
   سیچلاید OB فو لِبورنی  Fuelleborni OB  Labeotropheus fuelleborni  سیچلاید OB فو لِبورنی (Fuelleborni OB)
   سیچلاید کارولئوس چشم قرمز  Red Eye Caeruleus  Labidrochromis caerulaus  سیچلاید کارولئوس چشم قرمز (Red Eye Caeruleus)
   سیچلاید کاتالی  Katale  Labeotropheus fuelleborni  سیچلاید کاتالی (Katale)
  سیچلاید کوپر سیسپِز هاپلوکرومیس Haplochromis Compressiceps  Dimidochromis compressiceps  سیچلاید کوپر سیسپِز هاپلوکرومیس ( Haplochromis Compressiceps)
   سیچلاید OB دِمیسدیوکرومیس  Demisdiochromis OB  Dimidiochromis sp  سیچلاید OB دِمیسدیوکرومیس (Demisdiochromis OB)
   سیچلاید فو لِبورنی  Fuelleborni ‘ S Cichlid  Labeotropheus fuelleborni  سیچلاید فو لِبورنی (Fuelleborni Cichlid)
   سیچلاید زرد لامبیدوکرومیس  Lambidrochromis Yellow  Labidrochromis caeruleus  سیچلاید زرد لامبیدوکرومیس (Lambidrochromis Yellow)
   رامیرزی بادکنکی آبی  Blue Ram  Microgeophagus ramirezi  رامیرزی بادکنکی آبی (Blue Ram)
   سیچلاید آبی شرقی  Eastern Blue  Melanochromis easternblue  سیچلاید آبی شرقی (Eastern Blue)
   سیچلاید آلبینو زرد لامبیدوکرومیس  Lambidrochromis Yellow Albino (Labidrochromis caeruleus(Alb  سیچلاید آلبینو زرد لامبیدوکرومیس ( Lambidrochromis Yellow Albino)
   سیچلاید فو لِبورنی آلبینو  Albino Fuelleborni (Labeotropheus fuelleborni(albi  سیچلاید فو لِبورنی آلبینو (Albino Fuelleborni)
   سیچلاید تیلاپیا گوره خری  Zebra Tilapia  Tilapia butlikoferi  سیچلاید تیلاپیا گوره خری (Zebra Tilapia)
   سیچلاید فاسکو هاپلوکرومیس  Haplochromis Fusco  Nimbochromis fuscotaeniatus  سیچلاید فاسکو هاپلوکرومیس (Haplochromis Fusco)
   رامیرزی طلایی  Golden Ramirezi  Microgeophagus ramirezi  رامیرزی طلایی (Golden Ramirezi)
   سیچلاید بدن قرمز   Body Red  Haplochromis nyererei  سیچلاید بدن قرمز ( Body Red)
   سیچلاید کریسونوتوس    Haplochromis Chrysonotus  Haplochromis azureus  سیچلاید کریسونوتوس ( Haplochromis Chrysonotus)
   سیچلایدلیوینگ اِستونی هاپلوکرومیس   Haplochromis Livingstini  Nimbochromis livingstini  سیچلایدلیوینگ اِستونی هاپلوکرومیس ( Haplochromis Livingstini)
   سیچلاید وِنوستوس هاپلوکرومیس   Haplochromis Venustus  Nimbochromis venustus  سیچلاید وِنوستوس هاپلوکرومیس ( Haplochromis Venustus)
   سیچلاید کادانگو قرمز هاپلوکرومیس Haplochromis Red Kadango  Copadichromis kadango  سیچلاید کادانگو قرمز هاپلوکرومیس (Haplochromis Red Kadango)
   سیچلاید جک دِمپسی  Jack Dempsy Chichlasoma octofasciatum  سیچلاید جک دِمپسی (Jack Dempsy)
   سیچلاید اِندامبی سر قرمز  Red Top Ndumbi  Pseudotopheus sp  سیچلاید اِندامبی سر قرمز (Red Top Ndumbi)
   سیچلاید ببری استیونی   Steveni  Tiger  Protomelas   sp  سیچلاید ببری استیونی ( Steveni Tiger)
   سیچلاید صخره تایوانی  Taiwan Reef  Protomelas sp  سیچلاید صخره تایوانی (Taiwan Reef)
   سیچلاید قرمز گوره خری   Zebra Red  Pseudotropheus sp.  سیچلاید قرمز گوره خری (Zebra Red)
   سیچلاید بوآدزولو هاپلوکرومیس  Haplochromis Boadzulu  Protomelas taeniolatus  سیچلاید بوآدزولو هاپلوکرومیس (Haplochromis Boadzulu)
   سیچلاید جانی  Haplochromis Jahni  Pacidochromis electra  سیچلاید جانی (Haplochromis Jahni)
   سیچلاید الورا  Aulora Cichild  Pseudotropheus aulora  سیچلاید الورا (Aulora Cichild)
   سیچلاید آبی گوره خری   Zebra Blue  Pseudotropheus callainos  سیچلاید آبی گوره خری ( Zebra Blue)
   سیچلاید آلبینو پیندانی Pindani Albino  Pheudotropheus socolofi  سیچلاید آلبینو پیندانی ( Pindani Albino)
   سیچلاید چیندانی  Pindani  Pheudotropheus socolofi  سیچلاید چیندانی (Pindani)
   سیچلاید آسی دُم سفید  White Tail Acei  ”Pheudotropheus sp.”Acei  سیچلاید آسی دُم سفید (White Tail Acei)
   سیچلاید اِمبونا قلمی   Slender Mbuna  Pheudotropheus elongatus  سیچلاید اِمبونا قلمی ( Slender Mbuna)
   سیچلاید آلبینو آبی یخی   Ice Blue Albino  Pheudotropheus greshakei  سیچلاید آلبینو آبی یخی ( Ice Blue Albino)
   سیچلاید آبی یخی  Ice Blue  Pheudotropheus greshakei  سیچلاید آبی یخی (Ice Blue)
   سیچلاید کِنی  Kenyi Pseudotropheus lombardoi  سیچلاید کِنی (Kenyi)
   سیچلاید بریچاردی  Brichardi  Lamprologus brichardi  سیچلاید بریچاردی (Brichardi)
   سیچلاید هونگی  Hongi  Labidochromis hongi  سیچلاید هونگی (Hongi)
   سیچلاید لِلِیوپی  Leleupi  Lamprologus leleupi  سیچلاید لِلِیوپی (Leleupi)
   سیچلاید  روستراتوس هاپلوکرومیس   Haplochromis Rostratus  Fussorochromis ahli  Haplochromis Rostratus
   سیچلاید تاج جواهر   Crown Jewel Cichlid  Hemichromis cristatus  سیچلاید تاج جواهر ( Crown Jewel Cichlid)
   سیچلاید ماکروستوما هاپلوکرومیس  Haplochromis Macrostoma  Tyrannochromis macrostoma  سیچلاید ماکروستوما هاپلوکرومیس ( Haplochromis Macrostoma)
   سیچلاید آبی الکتریک هاپلوکرومیس Haplochromis Electric Blue  Sciaenochromis ahli  سیچلاید آبی الکتریک هاپلوکرومیس ( Haplochromis Electric Blue)
   سیچلاید طاووسی    Peacock Cichlid  Haplochromis obliquidens  سیچلاید طاووسی ( Peacock Cichlid)
   سیچلاید مرواریدی    Pearl Cichild  Geaphagus brasiliensis  سیچلاید مرواریدی ( Pearl Cichild)
   سیچلاید مثلثی آبی    Blue Triangle Cichlid  Uaru amphiacanthoides  سیچلاید مثلثی آبی ( Blue Triangle Cichlid)
  ارسال توسط : مدیر سایت | در تاریخ : ۱۴ اردیبهشت , ۱۳۹۳ | دیدگاه: بدون دیدگاه
  +1 demo: Basic page